Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Strona prowadzona jest przez firmę SMEWENET – Piotr Zdunek, z siedzibą w Smereku:

SMEWENET – Piotr Zdunek, Smerek 86, 38-608 Wetlina, NIP 9462136738.

Kontakt

poczta tradycyjna: SMEWENET – Piotr Zdunek, Smerek 86, 38-608 Wetlina

email: piotr.zdunek@smewenet.pl

telefon: 697 080 689

Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego

Rezerwacje: Dane osobowe mogą być gromadzone w celu dokonania i realizacji rezerwacji. Jest to imię i nazwisko, adres, numer telefonu, email, numer konta bankowego, nazwa firmy, numer NIP.

Wizyty na stronie: Nasza strona może zawierać odnośniki do innych stron lub udostępniać zawartość z innych stron (np. filmy). W takiej sytuacji, obowiązuje polityka dotycząca danych osobowych właściwa dla danej strony. Z wizyt na stronie mogą być gromadzone statystyki, np. na podstawie adresu IP.

Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”).

Z kim dzielimy się Twoimi danymi osobowymi

Niniejsza strona oraz e-mail jest udostępniany przez serwery administrowane przez firmę H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu

H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.

W przypadku rezerwacji przez portal booking.com, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez firmę booking.com B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia:

Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia

W przypadku rezerwacji przez portal airbnb, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez firmę Airbnb Ireland UC, z siedzibą w Dublinie, Irlandia:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
The Watermarque Building, South Lotts Road
Ringsend, Dublin 4
Irlandia

W przypadku wystawiania faktur, dane są przetwarzane przez portal księgowy ifirma.pl z siedzibą we Wrocławiu:

IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław

W przypadku dokonania przelewu, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Udostępnimy Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do nas w związku z realizowanymi przez nich zadaniami.

Jak długo przechowujemy dane

Dane mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

Państwa Prawa

Macie Państwo prawo do wglądu, modyfikowania oraz żądania usunięcia Państwa danych osobowych z systemów firmy SMEWENET – Piotr Zdunek. W przypadku innych podmiotów, obowiązuje możliwość usunięcia danych, właściwa dla dokonanej czynności i przewidziana odrębnymi przepisami właściwymi dla danego podmiotu, np. banku.

Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Musisz wiedzieć, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażasz się m.in. na ryzyko:

  • ingerencji w Twoje dane osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować Twoje dane,
  • ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między Twoim systemem a naszym systemem,
  • otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,
  • zainfekowania Twojego systemu złośliwym oprogramowaniem (malware),
  • wyłudzenia Twoich danych (phishing),
  • podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować powyższe ryzyka:

  • nie podawaj nikomu swojego hasła i loginu,
  • używaj zawsze aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki,
  • sprawdzaj certyfikat przed zalogowaniem do serwisu.

Krzywe 24, 38-607 Cisna